ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل

عادل خاوندی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری اردبیل

عادل خاوندی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری اردبیل

نام و نام خانوادگی
عادل خاوندی
نوع پروانه
وکیل پایه یک
شماره پروانه
1384030301120084
شماره همراه
09141513240
آدرس
اردبیل- کارشناسان- پشت دادگاه عمومی حقوقی اردبیل- دفتر وکالت