ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
31اردیبهشت 1398

دیدار با ریاست کل دادگستری استان اردبیل

دیدار با ریاست کل دادگستری استان اردبیل

در این دیدار ریاست محترم کل دادگستری استان جناب اقای  دکتر عتباتی بر لزوم گسترش فرهنگ استفاده از وکیل تاکید نمودند و افزودند   اعضا کانون وکلا ی دادگستری استان طرح ها و پیشنهادات خود را در خصوص ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل قبل از بروز مشکلات حقوقی و قضایی ارائه نمایند و این طرحها  قطعا با استقبال دستگاه قضایی مواجه خواهد شد