ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
27خرداد 1398

روحانی در دیدار با وکلا و حقوقدانان

روحانی در دیدار با وکلا و حقوقدانان

از قدرت حقوقدانان باید برای مقابله با مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت استفاده کرد
تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران ، جنایت علیه بشریت است
بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند
هر چقدر باور مردم به قضات، وکلا و قانون افزایش یابد؛ آرامش مردم بیشتر می‌شود
حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است