ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

تسلیت

تسلیت

 به بازماندگان حملات تروریستی چهارشنبه 17 خرداد تسلیت عرض میکنیم و برای شهدای این رویداد دردناک رحمت و غفران و برای بازماندگان صبر جمیل را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
تردیدی نیست اینگونه حرکات مذبوحانه و حاکی از جبن و نا امیدی حاصلی جز بی آبرویی عاملان و امران از یک سو و انسجام اتحاد بیشتر مردم ایران از سوی دیگر نخواهد داشت .
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ضمن ابراز همدردی با مجروحان حادثه و بازماندگان شهدا و کل ملت ایران آمادگی اعضای خود را برای ارائه هر گونه کمک و راهنمایی حقوقی و قضایی اعلام میکند.