ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
30خرداد 1399

نتیجه انتخابات هیئت رئیسه (دوره هفتم)کانون وکلای دادگستری اردبیل

نتیجه انتخابات هیئت رئیسه (دوره هفتم)کانون وکلای دادگستری اردبیل

نتیجه انتخابات هیئت رئیسه (دوره هفتم )کانون وکلای دادگستری اردبیل :

۱.اقای رضا زرعی                  رئیس 

۲.اقای قادر شیری               نایب رئیس

۳.اقای مسعود سلسله جنبان    بازرس

۴.اقای محمد تقی زاده       عضو اصلی

۵.اقای حسین بهرو              عضو اصلی

۶.اقای فرامرز پاسبان    عضو علی البدل 

۷.اقای منوچهر شهبازی عضو علی البدل

۸.اقای محسن عزیززاده عضو علی البدل

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اردبیل