ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
08تیر 1401

اعضاء هیئت مدیره دوره هشتم

اعضاء هیئت مدیره دوره هشتم

قادر شیری رئیس کانون
مسعود سلسله جنبان نایب رئیس کانون
عبدالرضا یادگاری بازرس کانون
دکتر علیرضا لطفی عضو اصلی
فرامرز پاسبان عضو اصلی
محمد تقی زاده عضو علی البدل اول
حمید خدائی خیاوی عضو علی البدل دوم
ابراهیم نورائی عضو علی البدل سوم