ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون روابط عمومی و انفورماتیک

کمیسیون روابط عمومی و انفورماتیک

یاشار طاهری

رئیس

مسعود سلسله جنبان

عضو

ندا آذرتاج

عضو

ساناز بدری مقدم

عضو

امید اسدیان

عضو