ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

آدرس : اردبيل،خيابان عطايي،١٨متري آزادگان،پشت بيمارستان امام خميني (ره) کانون وکلا دادگستری اردبیل

شماره های تماس : ۰۴۵-۳۳۵۲۴۸۸۸ / ۰۴۵-۳۳۵۲۴۷۷۷ / ۰۴۵-۳۳۵۲۴۶۶۶ / ۰۴۵-۳۳۵۲۴۹۹۹