ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
01آبان 1397

پیرو اطلاعیه شماره 101-97/7/1 برابر مصوبه اتحادیه سراسری (اسکودا) و هیئت مدیره

اطلاعیه شماره 103-97/8/1

پیرو اطلاعیه شماره 101-97/7/1 برابر مصوبه اتحادیه سراسری (اسکودا) و هیئت مدیره ، فعالیت وکلا و کارآموزان محترم با اشخاصی که به نوعی تظاهر به امر وکالت می نمایند و مؤسسات حقوقی که توسط غیر وکیل تأسیس شده تخلف از نظامات کانون تلقی و با متخلفین برخورد انتظامی خواهد شد. روابط عمومی کانون وکلای اردبیل