ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
20آبان 1397

با توجه به اینکه عدم تمدید اعتبار پروانه وکالت در موعد تعیین شده ممکن است منجر به بروز مشکلاتی در امور وکالتی همکاران شود

اطلاعیه

پیرو اطلاعیه شماره 102-97/8/1 با توجه به اینکه عدم تمدید اعتبار پروانه وکالت در موعد تعیین شده ممکن است منجر به بروز مشکلاتی در امور وکالتی همکاران طی مراجعات ایشان به مراجع محترم قضائی گردد ، تقاضا می شود وکلای محترم عضو در اسرع وقت نسبت به تمدید اعتبار پروانه وکالت خود اقدام فرمایند. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اردبیل