ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09آذر 1397

گزارش ویدیویی از آزمون کاراموزی وکالت سال ۹۷کانون وکلای دادگستری اردبیل

گزارش ویدیویی از آزمون کاراموزی وکالت سال ۹۷کانون وکلای دادگستری اردبیل