ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09آذر 1397

بازتاب برگزاری ازمون کار اموزی وکالت کانون وکلای اردبیل در شبکه استانی

بازتاب برگزاری ازمون کار اموزی وکالت کانون وکلای اردبیل در شبکه استانی