ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
26آذر 1397

جلسه فصلي مشترك كانون وكلاي دادگستري استان اردبيل و شوراي معاونين دادگستري كل استان اردبيل

حضور مقامات عالي قضايي استان در كانون وكلاي دادگستري اردبيل

جلسه فصلي مشترك كانون وكلاي دادگستري استان اردبيل و شوراي معاونين دادگستري كل استان اردبيل با حضور اعضاء هيئت مديره كانون ،رئيس كل دادگستري استان ، معاونين ايشان ،دادستان عمومي و انقلاب مركز استان ،رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب اردبيل و رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان درتاریخ ۹۷/۹/۲۵ در محل كانون وكلای دادگستري اردبيل تشكيل گرديد و راجع به مسائل مبتلا به براي وكلا و كانون  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اردبيل

گزارش تصویری