ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
28آذر 1397

آخرین مهلت پرداخت فیش های سه ماهه سوم حق بیمه بازنشستگی صندوق حمایت وکلا وکارآموزان

آخرین مهلت پرداخت فیش های سه ماهه سوم حق بیمه بازنشستگی صندوق حمایت وکلا وکارآموزان

احترامأ یادآوری می شود آخرین مهلت پرداخت فیش های سه ماهه سوم حق بیمه بازنشستگی صندوق حمایت وکلا وکارآموزان به تاریخ 97/9/30می باشد، لازم به ذکر است همکاران محترم جهت پرداخت و دریافت فیش های مربوطه به سایت صندوق حمایت وکلا یا به نشانی www.hamivakil.ir مراجعه فرمائید.

روابط عمومی کانون وکلای اردبیل