ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
28آذر 1397

جلسه سخنرانی کارآموزان

جلسه سخنرانی کارآموزان

به اطلاع کارآموزان محترم میرساند جلسه سخنرانی کارآموزان روز پنجشنبه مورخ 97/9/29 ساعت 14با موضوعات 1-قرارهای تأمین کیفری 2-موارد تأخیر و توقف اجرای حکم قطعی در محل کانون وکلا برگزار خواهدشد. (حضور کارآموزان الزامی است).

روابط عمومی کانون وکلای اردبیل