ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
18دی 1397

پیرو اطلاعیه شماره 105-1397/10/08 کانون وکلای اردبیل

پیرو اطلاعیه شماره 105-1397/10/08 کانون وکلای اردبیل

به اطلاع کارآموزان محترم می رساند آزمون اختبار کتبی کارآموزان روز پنج شنبه مورخ 97/10/27 ساعت 9 صبح درس آئین دادرسی مدنی _ ساعت 11/15 درس آئین دادرسی کیفری _ ساعت 14/30 درس حقوق جزا و همچنین در روز جمعه مورخ 97/10/28 ساعت 9 صبح درس حقوق ثبت و امور حسبی _ ساعت 11/15 درس حقوق مدنی _ ساعت 14/30 حقوق تجارت در محل کانون وکلای اردبیل برگزار خواهد شد.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اردبیل