ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
18دی 1397

جلسه سخنرانی کارآموزان

جلسه سخنرانی کارآموزان

به اطلاع کارآموزان محترم میرساند جلسه سخنرانی کارآموزان روز پنجشنبه مورخ 97/10/20 ساعت 14 با موضوعات 1-تحلیل اصلاحیه جدید قانون صدور چک 2-جرایم علیه اشخاص و اطفال در محل کانون وکلا برگزار خواهدشد. (حضور کارآموزان الزامی است). روابط عمومی کانون وکلای اردبیل