ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
13بهمن 1397

بازی های انتخابی تیم فوتسال کانون وکلا جهت اعزام به المپیاد ورزشی وکلا

بازی های انتخابی تیم فوتسال کانون وکلا جهت اعزام به المپیاد ورزشی وکلا

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم اعم از وکلای پایه یک و کاراموز کلیه حوزه های قضایی استان میرساند اخرین جلسه بازی های انتخابی تیم فوتسال کانون وکلا جهت اعزام به المپیاد ورزشی وکلا بروز یکشنبه مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷ در سالن ورزشی طلاییه واقع در شهرک کارشناسان خیابان فرهنگ ۳ از ساعت ۱۵ لغایت ۳۰ / ۱۶ برگزار میگردد لذا از کلیه همکاران محترم که به صورت حرفه ای فوتسال بازی میکنند دعوت میگردد در تاریخ فوق حضور بهم رسانند ضمنا عدم حضور در تاریخ قید شده به منزله عدم تمایل تلقی خواهد شد .
کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای دادگستری اردبیل